Zapobieganie rozwojowi zaburzeń psychicznych u osób młodych jest szczególnie trudnym zadaniem, z którym muszą się zmierzyć zarówno rodzice, jak i nauczyciele. Dlaczego w dzisiejszych czasach tak dużo zaburzeń depresyjnych u młodych ludzi występuje? Trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów, które mogą być wręcz bardzo istotne, dla etiologii występujących zaburzeń psychicznych u osób młodych. W pierwszej kolejności wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę na środowisko, w którym rozwijają się młodzi ludzie. Niestety, ale jest ono bardzo niesprzyjające, szczególnie dla tych ludzi, którzy nie posiadają stabilnej psychiki. Zaczepki koleżeńskie, czy pierwsze niepowodzenia miłosne mogą się stać induktorami bardzo poważnych zaburzeń psychicznych o pewnym spektrum depresyjnym. Trzeba temu wszystkiemu próbować skutecznie przeciwdziałać, poprzez szeroko zakrojoną profilaktykę. Wielu rodziców pyta, jak pomóc dziecku, kiedy z nami nie rozmawia. Należy szukać kontaktu z młodym człowiekiem, którego nie można nigdy oceniać z góry na wstępie.