Problematyka zaburzeń afektywnych jest bardzo rozległa. Obejmuje ona przede wszystkim zaburzenia o nacechowaniu depresyjnym, co jest szczególną konsekwencją dzisiejszego trybu życia, który nikogo nie oszczędza. Niestety, ale w ostatnim czasie obserwuje się ogromne nasilenie wszelkiej maści zaburzeń psychicznych. CO możemy bezpośrednio zrzucić na nasz współczesny styl życia, który nie oszczędza naszego zdrowia psychicznego. Szczególnym problemem jest rosnąca fala samobójstw, którą obserwuje się w krajach wysoko rozwiniętych. Koniecznie należy walczyć z tego typu problemami, gdyż rokowania wcale nie są dobre. Jeśli w porę nie będziemy próbowali walczyć z chorobami psychicznymi, to będziemy musieli się zmierzyć ze wszelkimi konsekwencjami tego typu schorzeń. Największe konsekwencje są oczywiście dla społeczeństwa, które będzie musiało zapłacić za leczenie psychiatryczne swoich sąsiadów oraz ponosić wszelkie koszty, które będą związane z chorobami psychicznymi. Trzeba się zastanowić nad rozsądną prewencją chorób psychicznych.