Problemów natury psychiatrycznej w naszym społeczeństwie jest bardzo dużo. Jakie są główne przyczyny występowania tak dużej liczby zaburzeń psychicznych i co można zrobić, żeby ludzie byli odpowiednio szybko diagnozowani i skutecznie leczeni? Niestety, ale wciąż nie ma odpowiednich narzędzi, które umożliwiłby skuteczną terapię wielu chorób psychiatrycznych. Na czym w ogóle opiera się terapia depresji? Leczenie depresji polega w głównej mierze na szeroko spektralnej terapii farmakologicznej, której celem jest przede wszystkim redukcja lęku i wycofanie negatywnych emocji. Skutecznej terapii depresji nie da się jednak prowadzić, jeśli nie stworzy się odpowiednich warunków terapeutycznych. To wszystko może zagwarantować tylko adekwatna terapia behawioralno-poznawcza, która będzie obejmowała szereg działań. Leczenie zaburzeń afektywnych w sposób skuteczny jest możliwe, trzeba jedynie stworzyć systemowo odpowiednie warunki, które pozwolą się leczyć na naprawdę wysokim poziomie. Dbajmy o zdrowie psychiczne populacji!