Krajowa polityka psychiatryczna powinna przede wszystkim zdecydować się na stworzenie warunków, w których byłoby możliwe wdrożenie specjalistycznej profilaktyki chorób psychicznych. Wciąż bardzo mało uwagi w medycynie poświęcać się niestety problemowi zaburzeń afektywnych, które są bardzo szeroko obecne sód nas. Dlaczego depresja jest tak dużym problemem? Problem depresji dotyka co roku miony ludzi w krajach rozwiniętych. Podejrzewa się, że do 2030 roku będzie to główna przyczyna śmierci, gdyż stanowi bezpośredni czynnik rozwoju innych śmiertelnych chorób, jak choćby nowotwory, czy choroby naczyniowe. Nie można zignorować znaczenia depresji w epidemiologii chorób w krajach rozwiniętych Przepracowani, stres oraz ogromne oczekiwania społeczne sprawiają, iż ludzie sobie zwyczajnie nie radzą z otaczającą ich rzeczywistością. Trzeba temu wszystkiemu przeciwdziałać i wypracowywać stosowne programy, które zahamują tę falę depresji oraz innych zaburzeń psychicznych, jak choćby zaburzenia lękowe, które też są plagą.