Problematyka zaburzeń afektywnych w zakresie całej społeczności jest dość pomijana. Niestety, ale badania nie dają dobrych prognoz. Zapadalność na zaburzenia afektywne wciąż będzie wysoka na przestrzeni następnych lat. Wciąż brakuje solidnych narzędzi informacyjnych, które mogłyby znacząco poprawić byt i sytuację osób chorych.

Międzynarodowy transport zwłok
http://www.opus.waw.pl
Transport zmarłych na całym świecie.
Doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.

Choroby afektywne wiążą się przede wszystkim ze zwiększonym ryzykiem zapadnięcia na liczne poważne schorzenia jak choćby choroby serca, nowotwory oraz inne zaburzenia psychiczne. Istotnym jest także problem często występujących samobójstw w tej grupie osób. Trzeba im pomagać i starać się, aby tworzone były grupy wsparcia dla ludzi z depresją. Dlaczego depresja jest tak dużym problemem? Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że często ignoruje się obecność pewnych zaburzeń psychicznych w naszym życiu. Nie dostrzegamy wczesnych symptomów pewnych chorób, co jest bardzo niekorzystną rzeczą, która przyczynia się do szybkiego rozwoju schorzeń. Tylko rzetelna informacja jest w stanie zabezpieczyć nas przed zaburzeniami afektywnymi.