Blog Archives

Nasza psychika jest pod szczególnym ostrzałem w dzisiejszych czasach. Wiele osób żyje pod wpływem ogromnego stresu i ciężko jest im nieraz pozbierać myśli i prowadzić normalną egzystencję. Często żyjemy od zadania do zadania, w ogromnym pędzie, bez możliwości racjonalnego przemyślenia wszystkiego i odpoczynku. Brak takich typowych elementów, które byłyby dla nas wsparciem, szczególnie utrudnia prewencję licznych chorób psychicznych. Za przykład warto jest wziąć brak czasu i to, iż nie mamy zwyczajnie możliwości uprawiania swojego ukochanego hobby. Brak czasu dla samego siebie nie jest zdrowy- trzeba koniecznie zadbać o higienie własnego zdrowia psychicznego, która w wielu wypadkach nie istnieje...

Czytaj dalej

Terapia chorób psychicznych powinna być istotnym celem polityki rządowej dotyczącej zdrowia psychicznego. Nasze zdrowie psychiczne jest bardzo kruche, szczególnie w czasach, które nie obchodzą się z nami łatwo, szczególnie jeśli chodzi o stres oraz inne elementy natury emocjonalnej. Nasze emocje w dzisiejszych czasach pozostają pod bardzo silnym ostrzałem, różnych czynników zewnętrznych. Stres, aspiracje, czy wpływ innych ludzi- to wszytko nie pozostaje bez wpływu na naszą psychikę i może stać się istotnym czynnikiem, który przyczyni się do wyzwolenia choroby psychicznej. Zapewnienie sobie zdrowia psychicznego jest bardzo ważną rzeczą. Trzeba koniecznie pielęgnować stan swojej psychiki, gdyż bez tego można się wpędzić w poważne tarapaty...

Czytaj dalej

Problemów natury psychiatrycznej w naszym społeczeństwie jest bardzo dużo. Jakie są główne przyczyny występowania tak dużej liczby zaburzeń psychicznych i co można zrobić, żeby ludzie byli odpowiednio szybko diagnozowani i skutecznie leczeni? Niestety, ale wciąż nie ma odpowiednich narzędzi, które umożliwiłby skuteczną terapię wielu chorób psychiatrycznych. Na czym w ogóle opiera się terapia depresji? Leczenie depresji polega w głównej mierze na szeroko spektralnej terapii farmakologicznej, której celem jest przede wszystkim redukcja lęku i wycofanie negatywnych emocji. Skutecznej terapii depresji nie da się jednak prowadzić, jeśli nie stworzy się odpowiednich warunków terapeutycznych...

Czytaj dalej

Krajowa polityka psychiatryczna powinna przede wszystkim zdecydować się na stworzenie warunków, w których byłoby możliwe wdrożenie specjalistycznej profilaktyki chorób psychicznych. Wciąż bardzo mało uwagi w medycynie poświęcać się niestety problemowi zaburzeń afektywnych, które są bardzo szeroko obecne sód nas. Dlaczego depresja jest tak dużym problemem? Problem depresji dotyka co roku miony ludzi w krajach rozwiniętych. Podejrzewa się, że do 2030 roku będzie to główna przyczyna śmierci, gdyż stanowi bezpośredni czynnik rozwoju innych śmiertelnych chorób, jak choćby nowotwory, czy choroby naczyniowe...

Czytaj dalej

Problematyka zaburzeń afektywnych w zakresie całej społeczności jest dość pomijana. Niestety, ale badania nie dają dobrych prognoz. Zapadalność na zaburzenia afektywne wciąż będzie wysoka na przestrzeni następnych lat. Wciąż brakuje solidnych narzędzi informacyjnych, które mogłyby znacząco poprawić byt i sytuację osób chorych.

Czytaj dalej